Inkoopvoorwaarden

  • Je dient minimaal 18 jaar oud te zijn en volledig beschikkingsbevoegd met betrekking tot de producten die je wil verkopen.
  • Je hebt altijd een geldig legitimatiebewijs nodig, zonder een geldige legitimatie kunnen wij geen producten inkopen.
  • De producten dienen goed werkend en compleet te zijn.
  • We gaan bij het noemen van een inkoopsprijs altijd uit van een werkend product.
  • De inkoper van Pandhuis Winschoten heeft altijd het recht om uw product niet in te kopen.
  • ┬áDe producten die u aanbiedt moeten schoon, compleet en goed werkend zijn.
  • Verwijder zelf alle data, wachtwoorden en Icloud e.t.c. voor je je product verkoopt.

Vanzelfsprekend testen we alle producten voordat we ze inkopen!

Wij controleren alle goederen middels het serienummer op stopheling.nl

Producten die geregistreerd zijn als gestolen kopen wij onder geen enkele voorwaarde in!

Heeft u nog vragen over de voorwaarden neem dan contact met ons op!